Start bouw kavel Centrumeiland

‘Samen in klein’ – (Blok 14). 3 gezinnen bouwen samen op 1 kavel. Het wordt een klein apartementengebouw.  Mijn werkzaamheden waren en zijn, projectmatig en technisch ondersteunen. De weg naar eindelijk start bouw was lang en moeizaam. Maar door ‘hard vechten en werken’ van vooral 1 van de opdrachtgevers zijn ze gestart met de bouw.  

1e  2 foto’s: energiepalen en de leidingen uit de palen gegroepeerd.

Laatste foto: Fundering en BG grondvloer is in oktober gemaakt. Nu is het wachten op de casco van CLT wanden en Reppel vloeren – dat  binnenkort geleverd en geplaatst gaan worden.

Nu ook gecertificeerd EPA-W adviseur

Per 1 januari 2021 is het vereenvoudigde energielabel komen te vervallen.

In het nieuwe stelsel worden alle energieprestatie-eisen uitgedrukt in kWh/m2 vloeroppervlak. Dit in plaats van de huidige dimensieloze verhoudingsgetallen voor EPC, EI en energielabel. De energieprestatie-eisen worden uitgedrukt in BENG indicatoren:
• BENG 1: Energiebehoefte voor warmte en koude (kWh/m2)
• BENG 2: Primair fossiel energieverbruik (kWh/m2)
• BENG 3: Aandeel hernieuwbare energie (%)

QV10 (geliëerd met Snellen Architecten) is daarom nu ook gecertificeerd EPA-W adviseur.

Berging in beschermd dorpsgezicht van Middenbeemster

Achter in de tuin van een prachtig pand van begin 1900, met aanbouw uit de jaren 50 hebben we een berging ontworpen. Aangezien de berging op een hoek van 2 straten zal komen, is hij vanaf de openbare weg te zien. Het centrum van Middenbeemster is een beschermd dorpsgezicht, dus belangrijk dat de schuur goed zou passen in deze mooie omgeving.  Gekozen is voor een bescheiden maar met zorg gedetailleerd stijl. Er zitten een paar elementen in die passen bij de woning uit 1900, dakpannen horen bij de uitbouw en de kleuren van het hout passend bij de stijl van het dorp. Bouwvergunning in maart 2019 – opgeleverd september 2019

dakterras in Oud West

In Amsterdam zijn dakterrassen en toegangsgebouwen onder voorwaarden bij recht toegestaan. Afhankelijk van de cultuurhistorisch of monumentale waarde van het gebouw. Elk stadsdeel heeft zijn beleidsregels. 

Wij kunnen voor het voor u uitzoeken, vervolgens het dakterras + toegangsgebouw tekenen en de aanvraag omgevingsvergunning indienen.

In augustus 2018 hebben we de bouwvergunning binnen voor een dakterras in Oud West.