Nu ook gecertificeerd EPA-W adviseur

Per 1 januari 2021 is het vereenvoudigde energielabel komen te vervallen.

In het nieuwe stelsel worden alle energieprestatie-eisen uitgedrukt in kWh/m2 vloeroppervlak. Dit in plaats van de huidige dimensieloze verhoudingsgetallen voor EPC, EI en energielabel. De energieprestatie-eisen worden uitgedrukt in BENG indicatoren:
• BENG 1: Energiebehoefte voor warmte en koude (kWh/m2)
• BENG 2: Primair fossiel energieverbruik (kWh/m2)
• BENG 3: Aandeel hernieuwbare energie (%)

QV10 (geliëerd met Snellen Architecten) is daarom nu ook gecertificeerd EPA-W adviseur.