Verbouwing en transformatie deel winkel naar appartement

Het schetsplan  voor een vergroting van de uitbouw + aanbouw zijkant. Het is nu een winkel met een onbewoonde bovenwoning – opdracht is om de winkel te verkleinen en achter een appartement te maken. De bovenwoning zal opgeknapt worden en zal aan de zijkant een eigen ingang krijgen. 

De vooroverleg toetsing op bestemmingsplan en Welstand is gedaan.

Nog wat parkeer hobbeltjes te nemen en dan richting de aanvraag omgevingsvergunning

Centrumeiland ‘Samen in het Klein’ – blok 14

Op een andere plek van het Centrumeiland wordt er hard gewerkt door de particulieren/ kavelbouwers,  die de onderaannemers zelf aansturen. Wat niet makkelijk is. Ze kiezen er zelf voor.   

Mijn bijdrage was (alweer een tijdje geleden)  om o.a. hun te helpen met de aanvraag omgevingsvergunning en er voor te zorgen dat er weer voortgang kwam in de ontwikkeling.  Wat zeker gelukt is, daarna konden ze zonder mij weer verder.

Het is een mooi ontwerp en de voorgevel begint zijn uiteindelijke vorm te krijgen. 

Centrumeiland ‘Samen in het Klein’ – blok 4

Samen in het Klein wil zeggen dat je op 1 kavel, samen met 3 gezinnen elk je eigen appartement bouwt.  Samen met mij worden de verdiepingen en oppervlaktes verdeeld en ingericht.

Ook hier bij dit project wordt er zonder een aannemer gebouwd. De particulieren bouwen zelf. Het vergt voor de constructeur en mij als architect,  extra aandacht om hun zo goed mogelijk te begeleiden.

Het hoogste punt is begin van dit jaar gehaald. Nu de voorbereidingen voor het gevel metselwerk.

Start bouw kavel Centrumeiland

‘Samen in klein’ – (Blok 14). 3 gezinnen bouwen samen op 1 kavel. Het wordt een klein apartementengebouw.  Mijn werkzaamheden waren en zijn, projectmatig en technisch ondersteunen. De weg naar eindelijk start bouw was lang en moeizaam. Maar door ‘hard vechten en werken’ van vooral 1 van de opdrachtgevers zijn ze gestart met de bouw.  

1e  2 foto’s: energiepalen en de leidingen uit de palen gegroepeerd.

Laatste foto: Fundering en BG grondvloer is in oktober gemaakt. Nu is het wachten op de casco van CLT wanden en Reppel vloeren – dat  binnenkort geleverd en geplaatst gaan worden.

Nu ook gecertificeerd EPA-W adviseur

Per 1 januari 2021 is het vereenvoudigde energielabel komen te vervallen.

In het nieuwe stelsel worden alle energieprestatie-eisen uitgedrukt in kWh/m2 vloeroppervlak. Dit in plaats van de huidige dimensieloze verhoudingsgetallen voor EPC, EI en energielabel. De energieprestatie-eisen worden uitgedrukt in BENG indicatoren:
• BENG 1: Energiebehoefte voor warmte en koude (kWh/m2)
• BENG 2: Primair fossiel energieverbruik (kWh/m2)
• BENG 3: Aandeel hernieuwbare energie (%)

QV10 (geliëerd met Snellen Architecten) is daarom nu ook gecertificeerd EPA-W adviseur.