Kleinschalig wonen voor dementerenden

Er is een initiatief van enkele mensen om ergens in Noord-Holland een kleinschalig woon/zorgvoorziening voor dementerenden te ontwikkelen. Ze zijn op zoek naar geschikte locaties, o.a. bestaande huizen met genoeg inhoud, de juiste sfeer en grote tuin.
Zij hebben mij gevraagd om te onderzoeken of het gewenste programma van eisen in een bestaand gebouw, die evt. geschikt is, zou kunnen passen. Dan gaat het natuurlijk niet alleen om ‘domweg’ het programma in toepassen, maar vooral om de relaties tussen de ruimtes, routes, sfeer, uitzicht.
Dit is nog geen concreet project.
Voordat het wel een project zou kunnen worden, hou ik me bezig met onderzoek naar de meest optimale programma van eisen. Daarbij hoort ook, het bezoeken van bestaande kleinschalige woonzorg huizen.

Gevelrenovatie bungalow

Een bungalow, gebouwd in de jaren ’60 heeft een verouderde gevel en de bewoners zouden graag de gevel willen opknappen met een meer hedendaagse uitstraling.
Ze hebben mij gevraagd om een 1e voorstel te doen. Voordat ze besluiten om door te gaan met een verbouwing en eventueel met mij te gaan werken.

De bestaande gevel is rommelig en heeft een zware hor. dakrand.
Op de schetsjes geef ik aan welke mogelijke materialen geschikt zouden kunnen zijn voor de gevelrenovatie van de bungalow. Ik onderscheid dan ook de ‘dichte’ delen en de ‘pui’ delen.
Boven de puien stel ik voor om dunne dakranden toe te passen, die uitsteken om zo voor meer dynamiek te zorgen.