CONTACTHOME

SNELLEN architectenbureau
Uffizilaan 17
1064 WJ Amsterdam

Telefoon: 020-4480891, 06 21535636

bureau@snellenarchitecten.nl
www.snellenarchitecten.nl


Architectenregister (SBA) registratienummer: 1.930615.002
Lid van BNA - Bond Nederlandse Architecten.


Op al onze werkzaamheden zijn van toepassing:
  • Voor Particuliere Opdrachtgevers:
    De Consumentenregeling 2013 (CR 2013) bevat de algemene voorwaarden consument-architect en legt de wederzijdse verplichtingen en rechten van opdrachtgever en architect vast. Behalve op opdrachten van privépersonen kan de regeling ook toegepast worden op opdrachten van kleine rechtspersonen, bijvoorbeeld van een winkelier die zijn bedrijfsruimte wil laten verbouwen.
  • De Nieuwe Regeling (DNR).
    De Nieuwe Regeling (DNR) is een eenduidige regeling, die inspeelt op de te maken afspraken voor verschillende soorten vragen en aanbiedingen in de markt. De DNR kan worden toegepast op opdrachten van iedere omvang, zowel op een monodisciplinaire opdracht als op een geďntegreerde opdracht.
  • Standaardtaakbeschrijving (STB)
    De Standaardtaakbeschrijving (STB) kan worden gebruikt om de inhoud van de opdracht vast te stellen. U kunt zelf werkzaamheden toevoegen of bepaalde taken nader specificeren. Daarnaast is het mogelijk een taakverdelingsoverzicht te maken met de verdeling van werkzaamheden over de betrokkenen bij een bepaald project.